Uvjeti korištenja web stranice www.energy2store.hr

1. PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA

Internetska stranica www.energy2store.hr  je u vlasništvu trgovačkog društva Power box d.o.o. (dalje u tekstu: Power box). Power box omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.energy2store.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem energy2store.hr-a i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.energy2store.hr (dalje u tekstu: energy2store.hr) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.energy2store.hr i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, audiovizualna djela, zvuk, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem energy2store.hr.hr-a bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu energy2store.hr-a u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe energy2store.hr-a vrši se u skladu s ovim Uvjetima. Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem energy2store.hr -a ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta. Power box pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Power box pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio energy2store.hr -a, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama. Power box pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge energy2store.hr-a u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup energy2store.hr-u te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta. Power box nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje energy2store.hr-a, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja energy2store.hr-a. Korištenjem sadržaja energy2store.hr-a korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

2. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE INTERNETSKOG SERVISA

dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i sofver energy2store.hr-a zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver energy2store.hr-a, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Power boxa. Usluge energy2store.hr-a zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje na način koji je protivan ovim Uvjetima izričito je zabranjeno. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna djela) energy2store.hr webshop-a, Power box pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja na opisani način koristi energy2store.hr webshop. Korištenje usluga energy2store.hr-a odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje energy2store.hr-a od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Power box ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

3. KORIŠTENJE STRANICA I SADRŽAJA na www.energy2store.hr

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s energy2store.hr-om, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima. Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost. Korisnik potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je Power box ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

4. REGISTRACIJA, KORISNIČKI RAČUN

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge energy2store.hr-a, korisnik dobiva podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji. Izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe. Izričito je zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Izričito je zabranjena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa. Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje energy2store.hr-a za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spamanje). Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, Power box zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

4.a OBVEZE REGISTRIRANIH KORISNIKA

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku, dostaviti valjanu e-mail adresu te sve tražene podatke. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uvjete i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom sadržaja i usluga energy2store.hr-a. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

4.b OBVEZE NEREGISTRIRANIH KORISNIKA

Ukoliko korisnik koristi energy2store.hr kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini istiniti te prihvaća sve prije navedene uvjete.

Ovi uvjeti su objavljeni 16. ožujka 2023. godine na www.energy2store.hr

Opći uvjeti korištenja internet trgovine www.energy2store.hr

INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU


POWER BOX d.o.o.


Lučko (Grad Zagreb)


Dolenica 12


OIB: 78818242024


MBS: 081486483


PDV ID: HR78818242024


E-mail web trgovine: info@energy2store.hr


Kontakt: 091 6231 554


IBAN: HR5823400091111217605


Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u ZagrebuTemeljni kapital društva 2.500,00 euro, uplaćen u cijelosti
Članovi društva: Damir Brkić, zastupa društvo samostalno i pojedinačno

UVJETI KORIŠTENJA

Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju i predugovornu obavijest na način kako je ista regulirana Zakonom o zaštiti potrošača.


Internetska stranica www.energy2store.hr je u vlasništvu trgovačkog društva Power box d.o.o. (dalje u tekstu: Power box). Power box omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.energy2store.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem www.energy2store.hr-a i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.energy2store.hr smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.


Potrošač, u svojstvu Kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s društvom Power box, Dolenica 12, Lučko-Zagreb(dalje u tekstu: Prodavatelj) u svojstvu Prodavatelja.


Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.energy2store.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva i uredaba Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.energy2store.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.


Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.


Nositelj svih prava na internet stranici www.energy2store.hr je trgovačko društvo Power box  Sve Kupce koji obavljaju narudžbu putem web stranice Prodavatelja upućujemo da se upoznaju s Uvjetima korištenja Prodavatelja. Za Kupca će biti važeći oni Uvjeti korištenja koji su na snazi u trenutku sklapanja Ugovora s Prodavateljem. Kupac će označavanjem potvrditi na za to predviđenom mjestu prilikom narudžbe da Uvjete korištenja u cijelosti razumije i prihvaća. Uvjeti korištenja će biti dostavljeni Kupcu na njegovu e-mail adresu u pdf formatu. U slučaju postojanja nejasnoća u Uvjetima korištenja, Kupac se može obratiti Prodavatelju.


Pravne osobe kao Kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.


Na pravne osobe kao Kupce ne odnose se odjeljci ovih Uvjeta korištenja pod nazivom „Odgovornost za materijalne nedostatke“, „Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača“ i „Jednostrani raskid ugovora“. U navedenim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima Kupac koji je potrošač.


Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s www.energy2store.hr-om, a da na bilo koji način koji nije u skladu s ovim Uvjetima. Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost. Korisnik potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je Power box ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge. U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.energy2store.hr i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, audiovizualna djela, zvuk, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem www.energy2store.hr-a bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu www.energy2store.hr-a u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe www.energy2store.hr-a vrši se u skladu s ovim Uvjetima.


Power box pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.


Power box pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio www.energy2store.hr-a, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama. Power box  pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge www.energy2store.hr-a u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup www.energy2store.hr-u te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.


Power box nije odgovoran za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje www.energy2store.hr-a, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja www.energy2store.hr-a. Korištenjem sadržaja www.energy2store.hr-a korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.


Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi u/na www.energy2store.hr-u, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.


Sadržaj, vizualni identitet, aplikacija i sofver www.energy2store.hr-a zaštićeni su u skladu s odrebama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu te Kaznenim zakonom. Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver www.energy2store.hr-a, osim iznimno kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Power boxa.


Usluge www.energy2store.hr-a zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje na način koji je protivan ovim Uvjetima izričito je zabranjeno. U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna djela) www.energy2store.hr webshop-a, Power box pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja na opisani način koristi www.energy2store.hr webshop.


Korištenje usluga www.energy2store.hr-a odobrava se punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje www.energy2store.hr-a od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika i isti su dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Power box ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.


Prodavatelj upućuje Korisnike da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima korištenja te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama, a u slučaju postojanja nejasnoća mogu se obratiti Prodavatelju.


Za sve što nije uređeno ovim Uvjetima primjenjuju se važeće odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o trgovini i Zakona o elektroničkoj trgovini, ovisno o tome što je primjenjivo.


Internet stranice trgovačkog društva Power box, odnosno web shop mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema uvjetima kupnje koji su niže navedeni.

UVJETI PRODAJE I OPĆI POJMOVI

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke, povrata i reklamacije robe ponuđene na našim stranicama.– Isporučitelj (Prodavatelj) je trgovačko društvo Power box


– Istaknute cijene su maloprodajne s PDV-om, osim ako u opisu proizvoda ili usluge nije drugačije navedeno.– Valuta plaćanja je Euro (EUR).


– www.energy2store.hr – web stranica u vlasništvu Prodavatelja


– online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem “www.energy2store.hr


– proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na “www.energy2store.hr”, a koje je moguće kupiti putem web trgovine.– Kupac je posjetitelj internet trgovine koji izvrši registraciju svojih podataka, odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, popuni elektronski obrazac za narudžbu i pošalje ga Prodavatelju.


– Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.


– Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja web stranicu www.energy2store.hr koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu.


Korisnici www.energy2store.hr dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup i/ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi Prodavatelj. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke i greške do kojih može doći zbog toga što Korisnik nije dao točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca.


Ugovor stupa na snagu i obavezuje u trenutku kada Prodavatelj potvrdi raspoloživost i cijenu robe i ovisno o načinu plaćanja autorizira plaćanje karticom, pošalje službenu obvezujuću ponudu za plaćanje virmanom ili pošalje Kupcu račun i obavijest o vremenu slanja pošiljke. Ugovor ne stupa na snagu samom obavljenom narudžbom i primitkom automatizirane poruke o obavljanju iste od strane sustava web trgovine, jer u trenutku obavljene narudžbe roba može promijeniti raspoloživost, cijenu ili specifikacije. Tek službena obvezujuća ponuda ili izdavanje računa potvrđuje cijenu i raspoloživost robe.


Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup www.energy2store.hr i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.energy2store.hr ako je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl., te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.energy2store.hr internet stranice.


Radi otvorene prirode ove mrežne stranice i mogućnosti pogrešaka u pohrani i prijenosu digitalnih podataka, Prodavatelj ne jamči za točnost i sigurnost informacija koje se prenose ili prikupljaju putem ove internetske stranice, osim ako je izričito drukčije navedeno na ovoj mrežnoj stranici. Power box zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.


Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi Kupcu olakšao odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača, kako je opisano u prethodnom paragrafu. Moguće su razlike stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, što ne predstavlja materijalni nedostatak proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.


Ulažemo u razvoj procesa davanja recenzija. Ne prakticiramo niti potičemo podnošenje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje potrošačkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije proizvoda. Naše recenzije podliježu procesu provjere identiteta korisnika, te ulažemo napore da objavljene recenzije potječu od potrošača koji su proizvod doista koristili ili kupili. Na recenzije ostavljene putem Google i Facebook računa, nemamo utjecaj te ne možemo utjecati na njihove tehničke postavke u pogledu verifikacije identiteta korisnika koji daju recenzije.

SKLAPANJE UGOVORA O PRODAJI

Online kupnja može se ostvariti registracijom na za to predviđenom mjestu na www.energy2store.hr, pri čemu će Kupac unijeti podatke o e-mail adresi i adresi za dostavu. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke.


Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge www.energy2store.hr-a, korisnik dobiva podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji. Izričito je zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe. Izričito je zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Izričito je zabranjena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa. Izričito je zabranjeno, na bilo koji način, korištenje www.energy2store.hr-a za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spamanje).


Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, Power box  zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.


U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku, dostaviti valjanu e-mail adresu te sve tražene podatke. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti potpuni i istiniti. Završetkom registracije korisnik prihvaća ove Uvjete i odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom sadržaja i usluga www.energy2store.hr-a.


Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.


Ukoliko korisnik koristi www.energy2store.hr kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini istiniti te prihvaća sve prije navedene uvjete.


Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i slično (prijava na newsletter).


Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na www.energy2store.hr može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na zalihi i skladištu dobavljača.


Prodavatelj se obvezuje poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da nije u mogućnosti isporučiti bilo koji proizvod zato što naručenog proizvoda nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, kontaktirat će Kupca e-mailom ili telefonski radi dogovora o daljnjem postupanju (povrat uplaćenog iznosa, kupnja drugog proizvoda, otkazivanje naručenog proizvoda). Prodavatelj, osim navedene obveze, ne odgovara Kupcu u opisanom slučaju po bilo kojoj osnovi.


Svi ostali naručeni proizvodi bit će isporučeni.


Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na www.energy2store.hr, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda, cijeni.


Odabir željenog proizvoda vrši se spremanjem u „košaricu“ klikom na link „Košarica“. U „košarici se nalaze svi proizvodi koje je Kupac odabrao za kupnju zajedno sa cijenom proizvoda i cijenom dostave te ukupnom cijenom (uključen PDV). Prije podnošenja narudžbe, potrebno je označiti polje „Slažem se s Uvjetima poslovanja i upoznat/a sam s time da narudžba uključuje obvezu plaćanja “


Prihvaćanje narudžbe proizvoda ovisi o dostupnosti. U skladu s tim, zadržavamo pravo u slučaju poteškoća vezanih uz dostavu proizvoda ili nedostatka artikala na skladištu, ponuditi vam zamjenski proizvod iste ili više kvalitete i vrijednosti. Ako ne želite naručiti zamjenski proizvod, vratit ćemo vam plaćeni iznos. Iako ćemo uvijek učiniti sve što je moguće da bismo obradili sve narudžbe, postoje izvanredne okolnosti koje nas tjeraju da odbijemo obraditi narudžbu nakon što smo poslali Potvrdu o primitku narudžbe. Zadržavamo pravo da to učinimo u bilo kojem trenutku.

CIJENA

Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u eurima te je u istima sadržan pripadajući PDV. Prije plaćanja, vidljiv je iznos koji će se naplatiti, ovisno o odabranom načinu plaćanja.


Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti odrediti cijenu nižu od redovne za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja, a što obuhvaća, među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će Kupcu biti naznačeno prije same kupovine.


Cijena proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na našoj mrežnoj stranici, osim u slučaju pogreške. Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji ste naručili, obavijestit ćemo vas što je prije moguće i dati vam mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe. Ako nismo u mogućnosti da vam se javimo, narudžba će se smatrati otkazanom, a svi plaćeni iznosi bit će vam nadoknađeni u cijelosti.

NAČINI PLAĆANJA

www.energy2store.hr Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda izravno putem interneta:


Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke:


Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem nije moguće kod osobnog preuzimanja na našem skladištu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.


Plaćanje kreditnim karticama: 


      Jednokratno  • Maestro, Visa, Visa Premium, Mastercard, Diners, ERSTE


     Obročno plaćanje od 2 do 12 rata za:


Podržane kartice za takvu vrstu plaćanja su: • Maestro PBZ

 • Mastercard ZABA

 • Visa ZABA, PBZ

 • Visa Premium


      Obročno plaćanje od 13 do 24 rata. Podržane kartice za takvu vrstu plaćanja su:  • Maestro PBZ

 • Mastercard ZABA

 • Visa ZABA, PBZ

 • Visa Premium


 


Virmansko plaćanje


Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl. Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.


Plaćene narudžbe odabranih proizvoda možete i osobno preuzeti na našem prodajnom mjestu. 1. PRODAJNO MJESTO:
  Power box, Dolenica 12
  10250 Lučko-Zagreb, Tel: 091 6231 554


Prilikom osobnog preuzimanja, molimo vas da prvo provjerite je li roba spremna za preuzimanje na broj telefona 091 6231 554, a prilikom preuzimanja donesite u trgovinu kopiju narudžbe koju ste prethodno dobili na vašu e-mail adresu. Osobno preuzimanje robe kod nas u trgovini je besplatno te se ne naplaćuju troškovi dostave.


NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan), pa vas, isto tako molimo, da prethodno provjerite stanje pošiljke na broju telefona 091 6231 554


Radno vrijeme trgovine


Power box:


Ponedjeljak – petak: 8:00-16:00


U slučaju da Kupac naruči robu i odbije je primiti, Prodavatelj ima pravo tražiti od Kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

OTPREMA I DOSTAVA

Dostava se vrši samo na području Republike Hrvatske i narudžbe ćemo primati isključivo za adrese u Republici Hrvatskoj. Isporuku robe po primitku potvrde o izvršenoj uplati vršimo putem vlastite dostave za područje Zagreba, a za ostale regije putem GLS-a ili Overseas expressa.


Napomena: Molimo da prije uplata sačekate potvrdu o dostupnosti robe


Cijena dostave za narudžbe do 100€ i ispod 20 kg težine je 6 €, dok je dostava besplatna za narudžbe iznad 100 €.


Pošiljke teže od 40 kg šalju se na trošak kupca ili se naplaćuje tržišna vrijednost dostave. Vrijedi za cijelo područje Hrvatske.


Servis neispravne robe vrši se tek ukoliko je predočena sva dokumentacija dobivena uz komponente. Potrebno je opisati nastali kvar ili proizvod dostaviti na pregled i dijagnostiku, kako bismo se mogli očitovati o reklamaciji. Pridržavamo pravo naplatiti pregled i dijagnostiku ako se uspostavi  da se radi o nedostatku za koji ne odgovaramo. Jamstvo ne pokriva kvarove nastale nestručnim rukovanjem , djelovanjem više sile (udar groma, požari, poplave i sl.), mehanička oštećenja, istrošenosti, overclocking.


U slučaju da nije moguće izvršiti popravak ili zamjenu u razumnom roku pružamo mogućnost povrata novca.


Prilikom reklamacije molimo da nam opišete kvar/grešku do koje smatrate da je došlo ili nam dostavite proizvod na uvid.


 


Servis tel : 091 6231 554 e-mail : info@energy2store.hr


 Radno vrijeme servisa/reklamacija: Pon-pet : 8:00-16:00


Prilikom podizanja robe molimo obavezno donijeti osobnu iskaznicu radi identificiranja preuzimatelja ili žig od firme..


Svi proizvodi su zapakirani i zaštićeni tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Preporučamo otvoriti pošiljku pred dostavljačem i usporediti dostavljene proizvode s računom, a ako nešto nedostaje ili su isporučeni proizvodi koji nisu naručeni, odmah ih reklamirati dostavljaču.


Pri preuzimanju dostavljenih proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu. Potpisom potvrde o primitku pošiljke Kupac je potvrđuje da je primio neoštećen paket, odnosno smatra se da je Kupac pregledom pošiljke utvrdio da su preuzeti proizvodi bez oštećenja, da kvantitativno i kvalitativno odgovaraju proizvodima s računa.


Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova. Nepreuzete pakete Prodavatelj čuva u maksimalnom trajanju do 7 dana od neuspjele dostave/obavijesti o preuzimanju, u kojem je moguće proizvod preuzeti po dogovoru. Nakon toga ugovor se smatra raskinutim i novac koji je plaćen za proizvod će biti vraćen.


Proizvodi koji su plaćeni, bit će isporučeni Kupcu u roku prikazanom u koracima kupnje nakon narudžbe. Podložno dostupnosti i osim u izvanrednim okolnostima, nastojat ćemo narudžbu koja se sastoji od proizvoda navedenih u računu isporučiti prije datuma navedenog u toj potvrdi, ili, ako nije naveden datum dostave, u procijenjenom vremenskom okviru navedenom prilikom odabira načina isporuke, a u svakom slučaju u roku od najviše 30 dana od potvrde narudžbe.


Nakon obrade narudžbe, Kupac dobiva na mail obavijest s računom, a nakon toga i informaciju o statusu njegove pošiljke od strane dostavne službe.


U slučaju da kupljeni Proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenim rokovima, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.


U slučajevima kada je Kupcu isporučen Proizvod različit od onog kojeg je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog Proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda te je dužan vratiti krivo dostavljen proizvod u orginalnoj ambalaži.

JAMSTVO I SERVIS

Za svaki proizvod iz asortimana Prodavatelja koji je oglašen na www.energy2store.hr ostvaruje prava iz jamstva prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom.


Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s  uputama na jamstvenom listu.


Podaci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se na jamstvenom listu kojeg Kupac dobiva zajedno s kupljenim Proizvodom.


Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te Power box smatra da je Kupac na time na jasan i razumljiv način unaprijed obavješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.


PAŽNJA !!!


Za ugradnju svih vrsta prijenosnih baterijskih generatora i računalnih dijelova potrebno je imati napredno znanje. To uključuje znanje o hardwareu, softwareu, elektronici te u određenim slučajevima o računalnim mrežama. Stoga napominjemo da svaka bilo kakva neovlaštena ugradnja dovodi do gubitka jamstva na uređaj.


Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa. Power box preporučuje kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati ili pustiti u rad obavezno kontaktiraju ovlašteni servis jer proizvođači u pravilu osporavaju prava iz jamstva za svaki proizvod koji je neovlašteno montiran ili pušten u rad.


Jamstvo ne uključuje:


– kvarove nastale nepravilnim rukovanjem


– Kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova


– kvarove nastale utjecajem okoline nepodesne za rad uređaja


– rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije


– kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres,…)


– baterije ili kvarove nastale curenjem baterija


– mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl.


– podatke na računalu, HDD uređaju ili bilo kojem uređaju koji služi za pohranu podataka


– kompatibilnost među komponentama, osim ako nisu kupljene u Power box d.o.o. i za njih dobivena usmena ili pismena suglasnost o kompatibilnosti


U slučaju da kvar u jamstvenom roku nije otklonjen u razumnom roku od zaprimanja proizvoda na servis, a proizvod nije poslan na popravak dobavljaču, Power box d.o.o. se obvezuje da će isti zamijeniti drugim ili će kupcu biti omogućen povrat novca. Power box d.o.o. jamči da će servis i zamjenski dijelovi za proizvod biti na raspolaganju kroz vrijeme od 2 godine. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama.


Za servis i reklamacije računala i komponenata obratite se na adresu: Dolenica 12, 10250 Lučko-Zagreb, tel : 091 6231 554


Jamstvo ne pokriva kvarove nastale nestručnim rukovanjem , djelovanjem više sile (udar groma, požari, poplave i sl.), mehanička oštećenja, istrošenosti, overclocking.


Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon 091 6231 554 ili putem e-maila: info@energy2store.hr.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke Proizvoda, sukladno primjenjivim propisima.


Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca.


Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.


Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje Proizvoda.


Materijalni nedostaci za koje Prodavatelj odgovara
(1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
(2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
(3) Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od godine od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.


Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Nedostatak postoji:

 1. ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 2. ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna Kupcu i s kojom je Kupac upoznao Prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je Prodavatelj dao pristanak,
 3. ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili
 4. ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.
 5. ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 6. ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je Prodavatelj stavio na raspolaganje Kupcu prije sklapanja ugovora,
 7. ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak Kupac može razumno očekivati,
 8. ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje Kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali Prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
 9. ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je Prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
 10. ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira Kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane Kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio Prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio Prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj  nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.Roba kupljena u poslovnici

Premda Power box d.o.o. nema zakonsku obvezu primanja povrata robe bez nedostatka koja je kupljen u trgovini, trudimo se što više izaći u susret kupcu te stoga u iznimnim slučajevima uz diskrecijsko pravo možemo odobriti povrat ili zamjenu artikla uz umanjenje cijene ili naplatu manipulativnih troškova povrata. Proizvod koji kupac vraća prodavatelju mora biti u originalnoj ambalaži, sa svim pripadajućim dijelovima, neoštećen i potpuno ispravan.


Kupac podiže reklamiranu robu na mjestu gdje je reklamira.


Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:

 • uklanjanje nedostatka,
 • predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
 • sniženje cijene.


Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.


Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.


Ako Prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi Prodavatelju da ugovor održava na snazi.


Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.


Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima te se na njega ne primjenjuju pravila iz ovog odjeljka „Materijalni nedostaci“.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Prigovor možete dostaviti u pisanom obliku na adresu Dolenica 12, 10250 Lučko-Zagreb radnim danom od 08-16h, u elektroničkom obliku na E-mail: info@energy2store.hr ili osobno u poslovnici.

Svakako Vas molimo da prije podnošenja prigovora kontaktirate niže navedene kontakte.

Za servis i reklamacije računala i komponenata obratite se na adresu: Dolenica 12, 10250 Lučko-Zagreb radnim danom od 08-16h tel : 091 6231 554, info@energy2store.hr

Za podršku i rješavanje eventualnih problema u korištenju web trgovine nazovite nas: telefon 091 6231 554 radnim danom od 08-16 ili nam pošaljite e-mail na info@energy2store.hr

Odgovor na prigovor potrošača Prodavatelj mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora. Kako bi potrošaču Prodavatelj odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svom imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor.

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I POVRAT

Kupac ima pravo u roku od 14 (četrnaest) dana od dana dostave proizvoda kupljenog na daljinu jednostrano raskinuti ugovor, bez navođenja razloga. Kupac pritom nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:


– ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
– predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
– predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
– predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
– predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
– predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
– predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
– potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
– predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
– predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
– ugovor sklopljen na javnoj dražbi
– predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
– predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.


Dakle, roba za koju nema povrata (temeljem prava na jednostrani raskid) temeljem zakona:


 • Software, u što spadaju i računalne igre!!!
 • Uređaji kojima su na zahtjev kupca promijenjene specifikacije (sve vrste dodatnih ugradnji, nadogradnje… npr. memorije, SSD-ova, softwarea)
 • Računala koja su sastavljena po želji kupca
 • Komponente koje su posebno naručene po želji kupca

Power box d.o.o. u suradnji sa servisom određuje stanje vraćenog proizvoda nakon primitka proizvoda. Obavijest o statusu vraćenog proizvoda kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen u zakonski propisanom roku.


Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka. Kupac može Prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Korisnik izjavu može poslati poštom (na Power box, Dolenica 12, 10250 Lučko-Zagreb) ili elektroničkom poštom na info@energy2store.hr, u kojoj je potrebno navesti: broj računa, datum računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.


Obrazac za jednostrani raskid Ugovora možete preuzeti OVDJE.


Prodavatelj će dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora bez odgađanja, elektroničkom poštom.


Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove dostave, ako ih je bilo, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Prodavatelj zaprimi odluku Kupca o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Prodavatelj može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.


Kupac je dužan robu poslati na adresu Power box , Dolenica 12, 10250 Lučko-Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.


Izravne troškove povrata robe Kupac mora snositi sam.


Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja Proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda. Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda isti može postupati s Proizvodom i pregledati ga isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji fizičkim poslovnicama. U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom.


U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat prekomjernog rukovanja Proizvodom, Prodavatelj će procijeniti umanjenje vrijednosti Proizvoda uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome izvijestiti Kupca.


Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Prodavatelju iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora.

NAPOMENA:

Power box upućuje kupce da prije narudžbe proizvoda, tj. obavljanja same kupnje dobro prouče specifikacije proizvoda, obrate se Prodavatelju za dodatna pojašnjenja i specifikacije proizvoda jer tako će lako moći odrediti koji proizvod odgovara za određene potrebe.

IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, ugovaraju nadležanost stvarno i mjesno nadležnog suda u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.


Mogu se koristiti i drugi mehanizmi izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pred drugim centrima za mirenje, koja se u okviru svoje nadležnosti, bave alternativnim rješavanjem potrošačkih sporova.